Co Vás nejvíce zajímá o náhradním plnění

Zde jsme pro Vás shrnuli několik nejčastějších dotazů o náhradním planění.

 

1) Co znamená termín náhradní plnění?

Náhradní plnění je jednou z možností, jak splnit zákonem stanovený povinný podíl v zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP). Tato povinnost platí pro firmy a státní organizace, které zaměstnávají 25 a více zaměstnanců.

2) Kolik osob se zdravotním postižením musím zaměstnat?

Z celkového přepočteného počtu zaměstnanců by OZP měly tvořit min. 4%, tzv. povinný podíl.

3) Kdo může náhradní plnění poskytovat?

Náhradní plnění může poskytnout firma, která ve svých řadách sama zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením. Můžete si vyžádat potvrzení či čestné prohlášení o této oprávněnosti poskytovat náhradní plnění.

4) Jak funguje náhradní plnění v praxi?

V praxi jde o využití odběru služeb nebo zboží od oprávěných poskytovatelů náhradního plnění. Díky odběru služeb či výrobků získáte pro svou společnost praktické a prospěšné služby, nebudete muset odvádět tzv. "invalidní daň" státu, a tím de facto ušetříte a posílíte optimalizaci nákladů ve Vaší společnosti.

5) Jak si mohu zařídit náhradní plnění?

Můžete si vybrat z nabídky výrobků nebo služeb, nebo zadat zakázky oprávněným poskytovatelům, a sice v zákonem stanovené hodnotě. U bezpečnostních agentur můžete vybírat z nabídky bezpečnostních, úklidových či recepčních služeb.

6) V jaké minimální výši musím odebrat služby pro náhradní plnění?

Minimální výši odebraných služeb vypočítáte ze 7násobku průměrné měsíční mzdy v ČR za každou OZP, kterou by Vaše firma měla zaměstnávat.

7) Jaké jsou byrokratické povinnosti splnění povinného podílu?

Způsob plnění povinného podílu, ať už zaměstnáváním OZP, pomocí náhradního plnění, či odvodem do státní pokladny, je nutné předložit úřadu práce do 15. února za uplynulý kalendářní rok. Při náhradním plnění dokládáte dokumentaci o odběru služeb či výrobků.

8) Jaká je výše odvodu do státní kasy?

Tato výše se vypočítává z 2,5násobku průměrné měsíční mzdy v ČR za každou OZP, kterou by Vaše firma měla zaměstnávat.

9) Jak poznám, že je bezpečnostní agentura oprávněna poskytovat náhradní plnění?

Většina agentur má k dispozici potvrzení o zaměstnávání více než 50% OZP vydané úřadem práce. Některé z nich ho mají dokonce zveřejněné na svých webových stránkách, jinak je k dispozici na požádání. Evidence pracovních míst OZP je navíc vedena na příslušném úřadu práce. Bezpečnostní služby Vám tak mohou pomoci vyřešit otázku povinného podílu skrze náhradní plnění.

10) Co mi hrozí, když že se na zlepšování pracovních možností OZP nebudu podílet žádným způsobem?

V případě nedodržení zákona, tedy nesplnění povinného podílu ani odvodem "invalidní daně" do státního rozpočtu, hrozí Vaší společnosti sankce až ve výši jednoho milionu korun!

Zpět na Náhradní plnění