Fyzická ostraha - Praha a Středočeský kraj

Srdce Evropy Praha je velmi rušnou metropolí, proto je zde také velmi aktuální téma ostraha objektů a majetku.

Praha je díky mnoha památkám významným kulturním a společenskými centrem. Podniká zde mnoho velkých i malých firem. Také se zde potkávají dva světy – bývalý východní blok se západním. Toto centrum ve středu Evropy proto přitahuje nejenom poctivé lidi, přijíždějící za obchodem či za prací, ale také mnoho nekalých živlů z různých částí Evropy.

Každý kdo vlastní nějaký majetek, jak v komerčním, tak v privátním sektoru, by měl přemýšlet o zabezpečení svého majetku, proti škodám vznikajícím trestnou činností.

Ostraha objektů

Ostraha objektů na profesionální úrovni, lze rozdělit na  dvě základní varianty.

  • Fyzická ostraha
  • Dálková elektronická ostraha objektů

Pro oba způsoby ostrahy se využívá služeb profesionálních bezpečnostních agentur. Dálková elektronická ostraha objektů a majetku se dále dělí na elektronické a kamerové bezpečnostní systémy. Na jejich podněty reagují operátoři pultu centrální ochrany v multimediálním dohledovém centra. Ti pro kontrolu napadeného objektu vysílají výjezdovou jednotku, popřípadě fyzickou ostrahu přímo v objektu. Tímto se dostáváme k tématu fyzická ostraha.

Fyzická ostraha a její využití

Fyzická ostraha je využívána zejména v komerčním sektoru např. pro zajištění provozu vrátnice, recepce, ale i pro pořadatelské služby či osobní ochranu osob.

Ostraha objektů a majetku

Pracovníci bezpečnostních agentur vykonávající například ostrahu vrátnice, mohou kontrolovat vjíždějící a vyjíždějící vozidla a vedou jejich evidenci. V nočních hodinách, eventuelně po odchodu zaměstnanců, provádějí pochůzkovou činnost.

Recepční služby  jsou poskytovány zejména v administrativních budovách a vrátnicích velkých areálů. Fyzická ostraha zajišťuje informační servis pro návštěvníky a nájemníky objektu, výdej a příjem klíčů od zaměstnanců klienta, převzetí příchozí pošty, její roztřídění a předání adresátům, obsluhu telefonní ústředny, ohlašování a zápis návštěv do knihy návštěv atd.

Vše se podřizuje smluvním požadavkům klienta. Tyto služby je pak dále možné doplnit o vnitřní či vnější fyzickou ostrahu objektů, včetně přilehlých parkovišť a okolí střeženého objektu. V případě klientských požadavků může být nabídka rozšířena o specialisty se znalostí cizího jazyka.

Kontrola pracovníků fyzické ostrahy

Pravidelnost pochůzek pracovníků fyzické ostrahy lze ověřit pomocí výpisu ze snímače kontrolních čipů, rozmístněných na rizikových bodech objektu. Těmi ostraha při jednotlivých pochůzkách prochází. Každý čip pak tímto snímačem označí.

Další kontrolu pracovníků fyzické ostrahy provádí pověřený zaměstnanec bezpečnostní agentury, který vykonává tuto kontrolní činnost nezávisle na klientovi.

Přínosy pro Vás

Každá služba fyzické ostrahy je poskytována tak, aby nenarušovala plynulý chod objektu. Klienti řeší své požadavky pouze s pověřeným pracovníkem bezpečnostní agentury. Proto klientům odpadnou mnohdy nepříjemné problémy s řešením různých absencí či personálních záležitostí. Pro firmy je ke komplexnosti služeb nabízeno nejenom náhradní plnění, ale například úklidové služby eventuelně služby spojené s údržbou a správou budov. Každá profesionální bezpečnostní agentura nabízí také doplnění či posílení fyzické ostrahy o napojení na PCO – pult centrální ochrany a kamerové systémy.