Facility a Property Management - správa nemovitostí Praha

Představujeme Vám společnost D.I.Seven Facility, s.r.o., jejíž profesní činnost v oblastech facility management a property management zajišťuje řadě klientů maximální komfort nabízených služeb, jako jsou např. správa budov, správa nemovitostí, údržba budov a údržba nemovitostí. Poskytuje servis spojený s technickou správou budov s cílem optimalizovat investiční náklady oprav, spotřebu energií, řízení a údržbu technologií atd. D.I.Seven Facility, s.r.o. se touto činností zabývá od roku 1995.

Co je facility management?

Facility management je obor, který Vám usnadní péči a správu o Vaše nemovitosti. Zajistí bezproblémový chod a provoz Vašeho pracoviště, odstraní překážky, které by zabraňovaly v užívání objektu. Správa nemovitostí se zaměřuje na komerční budovy, administrativní budovy, budovy státních správ, na bytové objekty, rezidence, ale i na průmyslové areály apod. Ekonomický růst a prestiž firmy jsou výsledkem kvalitních komplexních služeb facility managementu.


Rozhodnete-li se svěřit Vaše budovy či jiné nemovitosti do naší správy nemovitostí, zaručujeme Vám plně profesionální péči o Váš majetek. Dodržujeme individuální přístup k řešení Vašich požadavků a potřeb a soustředíme se, aby naše správa nemovitostí a budov byla pro Vás přínosem ve všech směrech.

Facility management - správa nemovitostí a budov zahrnuje např.:

 • Technická správa budov
 • Revize a servisy dle platné legislativy
 • Řemeslné práce i většího rozsahu
 • Havarijní služba
 • Plánování oprav a údržby
 • Běžnou údržbu zabraňující vzniku závad
 • Úklidové služby nemovitosti
 • Odpadové hospodářství
 • Opravy závad inženýrských sítí
 • Recepční služby

V návaznosti na facility management lze zahrnout i další související služby z oblastí property managementu a energy managementu.

Property management zahrnuje např.:

 • Ekonomické činnosti
 • Obchodní činnosti
 • Zastupování klienta vůči třetí straně
 • Účetnictví
 • Evidence smluv a jejich dodržování
 • Realitní služby
 • Přebírání a předávání bytových i nebytových prostor

Energy management zahrnuje např.:

 • Řízení spotřeby a úspory energií
 • Úpravy a údržba okolí nemovitosti
 • Výběr dodavatele médií
 • Porovnávání skutečných a smluvních hodnot a jejich vyhodnocování

Výhody komplexních služeb

Správa nemovitostí a budovod společnosti D.I.Seven Facility, s.r.o. s sebou přináší mnohé výhody. Vedoucím pracovníkem je facility manažer, který zodpovídá nejen za práci svých pracovníků, ale také za komunikaci s majiteli nemovitostí. Kompletním servisem se optimalizují investiční náklady na opravy, spotřebu energií, řízení a údržbu technologií. To vše přispívá k zvyšování hodnoty a životnosti nemovitostí. S bezproblémovým chodem budovy souvisí také bezpečnostní služby, jejichž otázku s Vámi facility manažer rovněž vyřeší.

Služby, které Vám zde nabízí tato společnost, jsou vykonávány spolehlivými zaměstnanci firmy, kteří jsou pečlivě vybíráni pro jednotlivé profese, proškolováni a řízeni manažery, kteří nejen na práci dohlížejí, ale jsou v neustálém spojení s klienty a neodkladně řeší nesrovnalosti. Odběrem služeb od společnosti D.I.Seven Facility, s.r.o. můžete také splnit povinnost zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, tzv. náhradní plnění.


Kontakt

Mikulandská 119/10
110 00 Praha 1

tel.: (+420) 318 404 329
e-mail: praha@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

D.I.SEVEN FACILITY

Správa nemovitostí a facility management od D.I.SEVEN FACILITY, s.r.o. Praha

Společnost D.I.SEVEN FACILITY s.r.o., působící v Praze i po celé ČR, zajišťuje pro své klienty Facility a Property management. Pod Facility management spadá: technická správa budov zajišťující bezporuchový chod technických zařízení budov a nemovitostí. Probíhá pravidelná údržba objektu a kontrolní činnost pracovníky této společnosti. Administrativní správa zahrnuje veškeré služby spojené s administrativním chodem budovy. Infrastrukturální části facility managementu zahrnují provozní a doplňkové služby zajišťující bezpečnost a plynulý chod nemovitosti. Mezi tyto služby se řadí např. bezpečnostní služby (fyzická ostraha či PCO) a úklidové služby. Pod Property management spadá: správa majetku budov a nemovitostí, a s tím spojená evidence smluv a kontrola dodržování smluvních podmínek. Dále pak ekonomické činnosti spojené s vedením účetnictví, nebo obchodní činnost spojená s pronajímáním bytových i nebytových prostor. V neposlední řadě Vám tato společnost nabízí Energy management, který Vám zajistí veškeré služby spojené s řízením spotřeby médií.

Kontakt

Mikulandská 119/10
110 00 Praha 1

tel.: (+420) 318 404 329
e-mail: praha@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Praha

Společnost D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. je dceřinou společností D.I.SEVEN a.s. Zabývá se komplexními a doplňkovými službami v oblasti Facility management a Property management (správa budov a nemovitostí). Působí nejen v Praze, ale po celém území ČR. Bezpečnostní agentura zajišťuje také kompletní bezpečnostní servis, týkající se administrativních, průmyslových a soukromých objektů včetně parkovacích míst.