Náhradní plnění 2016

Jste firma s více jak 25 zaměstnanci? Pak se Vás týká povinnost splnit povinný podíl. Pravděpodobně již o této skutečnosti víte. V článku se dočtete podrobnější informace o této oblasti. Navíc Vám také představíme způsoby, jak tento povinný podíl lze splnit. Možností je totiž hned několik.

Povinný podíl

Pokud tedy máte 25+ zaměstnanců, musíte podle zákona zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to v 4% podílu k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců. Máte-li například 100 zaměstnanců, musíte vytvořit pracovní místa pro 4 OZP zaměstnance. Ne každá firma je ovšem schopna takovéto pozice vytvořit. Proto existují ještě další dvě možnosti, jak tento povinný podíl splnit:

  • Náhradní plnění
  • Odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy za každého OZP, kterého firma nezaměstnává. Pro firmu se 100 zaměstnanci by tato suma byla 259 030,- Kč.

Náhradní plnění 2016

Náhradní plnění je velmi výhodnou metodou, jak splnit povinný podíl. Spočívá v odběru služeb, zboží či zadávání zakázek poskytovateli náhradního plnění. Stačí odebrat služby ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy za jednoho OZP pracovníka, kterého firma nezaměstnává. Získáte tak užitečné podpůrné služby a zároveň splníte povinný podíl OZP.

V rámci náhradního plnění můžete například odebrat:

  • bezpečnostní služby
  • úklidové služby
  • služby správy budovy
  • údržba zeleně
  • recepční služby
  • pořadatelské služby
  •  ... a mnohé další

Jednejte rychle

Doporučujeme vyřídit si náhradní plnění v dostatečném časovém předstihu. Stát totiž ukládá limit poskytovatelům náhradního plnění. Ti mohou za každého 1 OZP, kterého zaměstnávají, nabídnou služby do výše 36 násobku průměrné měsíční mzdy. Určitě proto nenechávejte náhradní plnění na poslední chvíli.

Ze zákona poté musíte ohlásit plnění povinného podílu do 15. 2. následujícího roku. Toto ohlášení se podává na příslušné pobočce úřadu práce.