Náhradní plnění 2014

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je rok od roku obtížnější, a to i v našem hlavním městě, kde je nejnižší nezaměstnanost. Efektivním přínosem tohoto dlouhodobého problému jsou korektní společnosti, které zaměstnávají OZP a poskytují náhradní plnění 2014 v hlavním městě Praha, a tím nezaměstnanost zdravotně postižených snižují. 

Rekapitulace povinného plnění

Všichni zaměstnavatelé s více jak 25 zaměstnanci určitě zaznamenali změnu Zákona o zaměstnanosti v roce 2012, která výrazně omezila náhradní plnění. To je nově uzákoněno v maximálním limitu 36-ti násobku průměrné měsíční mzdy. Tento zákon stále platí i pro náhradní plnění 2014, tak jako stále platí 4% povinný podíl pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Shrňme si tedy zákonné možnosti plnění:

 1. přímé zaměstnávání OZP
 2. odběr výrobků či služeb od společností, které zaměstnávají OZP v nadpoloviční většině, či zadávání zakázke těmto společnostem
 3. odvod peněz do státního rozpočtu, splatný vždy do 15. 2. následujícího roku
 4. kombinace bodů 1 – 3

Základní přehled služeb pro náhradní plnění 2014

Pro náhradní plnění 2014 je v hlavním městě Praha připraveno mnoho služeb, které jsou velkým přínosem jak pro samotné firmy, tak i pro jejich majitele:

 • Úklidová služba – pravidelný úklid, nepravidelný úklid, mimořádný nadstandardní úklid, velkoplošný úklid, údržba zeleně a pevných ploch, sezónní úklid, atd.
 • Bezpečnostní služba – ochrana objektů a majetku, fyzická ostraha, elektronická ostraha, napojení na PCO, recepční služby, pořadatelské služby, zabezpečení akcí, požární ochrana, detektivní služby, atd.
 • Facility management – komplexní administrativní a technická správa budov, lze vyžít i dílčí služby

Faktický přínos pro zaměstnavatele

Tak jako je pro firmy v Praze připraveno mnoho podpůrných služeb, tak se také jejich majitelům nabízí hned několik výhod, pokud zvolí pro povinný podíl alternativu náhradního plnění 2014:

 • Splní si svůj povinný podíl
 • Ušetří na daňových odvodech
 • Vyhnou se pokutám při nesplněni povinného podílu
 • Náklady pro náhradní plnění 2014 budou co nejlépe zoptimalizovány
 • Nemusí řešit administrativu spojenou s náhradním plněním 2014, tu vyřeší poskytovatel
 • Získají prospěšné a výhodné služby
 • Podpoří zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Včasným odběrem služeb si zajistí garantované náhradní plnění 2014

Kontakt

Randova 3205/2
150 00 Praha 5 - Smíchov

tel.: (+420) 318 404 329
e-mail: praha@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Praha

Společnost D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. zaměstnává více jak 50% zaměstnanců se ZP. Nabízí komplexní služby úplného servisu a správy budov a nemovitostí. Zaměstnáváním osob se ZTP zajistí pro svého klienta náhradní plnění a tím mu pomůže vyřešit povinnost zaměstnávání OZP. Zaměstnávání invalidních důchodců (ZPS), zajištěním jeho profesního růstu a kladením velkého důrazu na profesionalitu, společnost D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. odvádí pro svého klienta služby té nejvyšší kvality.

Kontakt

Randova 3205/2
150 00   Praha 5 - Smíchov

tel.: 284 860 001
e-mail: martin.soukup@diseven.cz
web: www.disevenservice.cz

D.I.SEVEN SERVICE s.r.o. Praha

Společnost D.I.SEVEN SERVICE s.r.o. nabízí v Praze a i po celé ČR komplexní úklidové a bezpečnostní služby spojené s náhradním plněním. Zaměstnávání OZP (ZTP) a zaměstnávání invalidních důchodců B7U s.r.o. zajišťuje od roku 2004. Tato agentura dbá na vysokou kvalitu odvedených služeb a pro své zaměstnance nabízí nejen práce pro ZTP, ale i řadu odborných školení a přednášek. Díky tomu pomáhá osobám se ZP a ZTP uplatnit se jak v běžném, tak i společenském životě.

Kontakt

Holušická 2221/3
148 00 Praha 4

Tel.: + 420 274 774 199
email: praha@sipadan.cz
web: www.sipadan.cz

SIPADAN a.s. Praha

Agentura SIPADAN a.s. má na trhu s bezpečnostními a úklidovými službami dlouholetou tradici a tím i velkou zkušenost se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Zaměstnávání invalidních důchodců a zaměstnávání zdravotně postižených tato společnost zajišťuje již od roku 2002. Svým zaměstnancům nabízí kvalitní pracovní zázemí a řadu pracovních výhod, jako např. stravenky. Vám společnost SIPADAN a.s. zajistí nejen náhradní plnění v roce 2014 a dále, ale i bezpečnostní a úklidové služby prováděné s velkou profesionalitou a kvalitou.